På de här sidorna hittar du enkla knep hur du kan göra fritiden säkrare och undvika olyckor.

Båt vid brygga i fryken 

Njut av fritiden tänk på säkerheten

Varje år söker omkring en halv miljon svenskar akutvård efter att ha skadat sig i hem- & fritidsmiljö. Dessa utgör 80% av alla skador till följd av olycksfall i Sverige.