Räddningstjänsten i Sunne kommun har som huvuduppgifter att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Kommunens tre brandstationer ligger i Sunne, Gräsmark och Lysvik.

Räddningstjänstens arbetet innefattar också att förebygga skador. Det görs bland annat genom att tillsyner och samråd vid ny-, om - och tillbyggnader. Räddningstjänsten har också en omfattande utbildningsverksamhet. Räddningstjänstens mål är att invånarna skall leva i en säker och trygg  kommun. 

Information och rådgivning

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, utbilda, att informera och ge råd till både enskilda och företag.