Rehabilitering och habilitering

Du som har en sjukdom, en skada eller ålder som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering. Den är till för att förbättra din hälsa och för att du ska kunna klara din vardag och det som är viktigt för dig.

Rehabilitering är en hälso-och sjukvårdsinsats som utförs i ditt hem eller på boenden och korttidsplats, utifrån behov.

Du kan exempelvis få hjälp med:

  • Träning i dagliga aktiviteter exempelvis personlig hygien, laga och äta mat, ta dig fram med rullstol, klara inköp.
  • Funktionsträning som exempelvis styrke- och balansträning och gångträning.
  • Förskrivning av hjälpmedel. Läs mer om hjälpmedel.

Rehabilitering utförs av legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster eller av baspersonal så som exempelvis rehabassistent. 

Avgifter för hälso- och sjukvård

Avgifter för hembesök följer ordinarie taxa för hemsjukvård. Läs mer om avgifter inom stöd och omsorg.