Här finner du avgifter inom stöd och omsorg

Här finns information om avgifter inom stöd och omsorg, så som kostnad för hemtjänst och särskilt boende, pris på våra matlådor med mera.

Avgift för hemtjänst

Avgiften för hemtjänst är 553 kronor per timme upp till 4,5 timmar per månad. Maxtaxa är 2 575 kronor per månad. 

Avgift för särskilt boende

Omvårdnadsavgiften i särskilt boende är 2 575 kronor per månad. Den som bor i särskilt boende för äldre betalar därutöver hyra och mat.

Avgift för dagverksamhet

Dagvård, dagrehabilitering och demensdagvård har en fastställd avgift på 141 kronor per dag inklusive resor till och från dagverksamheten. Dagvård som endast är en halvdag har en avgift på 35 kronor per dag. 

Avlastning, korttidsboende och växelvård

Vårdavgiften för avlastning, korttidsboende och växelvård, enligt socialtjänstlagen, är max 85,83 kronor per dygn och en matavgift på 166 kronor per dygn.  

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 408 kronor per månad. Då ingår abonnemang och teknisk utrustning. Utryckningar är avgiftsfria.

Matdistribution

Du kan välja att få kylda matlådor levererade hem till dig tre dagar i veckan. Det finns möjlighet att beställa dessert under helg och röda dagar. Kyld mat kostar 75 kronor per portion. Dessert till maten kostar 27 kronor per portion. Matkostnaden betalas utöver maxtaxa.

Näringsdryck kostar 14 kronor styck. 

Förbehållsbelopp

Reglerat förbehållsbelopp är till som en garanti för att alla ska ha en minsta summa att leva på efter att avgifterna är betalda. 

Förbehållsbeloppet ska täcka hushållskostnader. När förbehållsbeloppet räknas ut tar vi hänsyn till ökade matkostnader i särskilt boende och kostnader för god man.

Förbehållsbeloppet jämförs med nettoinkomsten och är 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 762 kronor per person och månad för gifta och sammanboende. Till beloppet läggs boendekostnad.

Återkommande extra kostnader, som den enskilde har på grund av sitt funktionshinder, kan efter individuell prövning läggas till förbehållsbeloppet om inte dessa kostnader täcks av handikappersättning via försäkringskassan.

Vid beräkning av avgift räknas inkomster efter skatt och avkastning av kapital som inkomst samt även bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg.

Kvarboende

Om den ena maken flyttar till särskilt boende ska det vara fortsatt möjligt för den andra att bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet med rimliga ekonomiska villkor. Detta ska kommunen beakta när avgiften fastställs.

Beslut om avgift

Den enskilde är skyldig att informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka avgiften. Den som inte är nöjd med kommunens beslut om avgift eller uträkning av förbehållsbelopp kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Kostnader för LSS

Alla insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip kostnadsfria, men några undantag finns.

Du betalar exempelvis för din: 

  • mat
  • hyra
  • dina kostnader i samband med aktiviteter samt för HSL-insatser (hjälp från distriktssköterska eller rehabiliteringspersonal).

Hemsjukvårdsavgiften är 200 kronor per tillfälle och ingår i maxtaxan. Avgiften tas ut för dig som är över 19 år.

Kostnader för hälso- och sjukvård

Avgift debiteras med 200 kronor per tillfälle (max ett tillfälle per dag). Avgiften ingår i maxtaxan som är 2 575 kronor per månad. 

Enstaka näringsdryck kostar 14 kronor styck.

Sondnäring/kosttillskott 800 ml per dygn eller näringsdryck upp till 3 förpackningar per dygn kostar 919 kronor per månad.

Berikningspulver/förtjockningsmedel kostar 131 kronor per månad.

Om man har sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla (oavsett boendeform) kostar det 4 410 kronor per månad.

Ekonomiskt stöd till pensionärer

Du som saknar eller har låg pension har möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Läs mer om ekonomiskt stöd för pensionärer hos Pensionsmyndigheten

 

Vill du hellre ha din pappersfaktura som e-faktura eller autogiro?

E-faktura
Anmäler du via din internetbank. Har du en digital brevlåda, så som Kivra, får du din faktura dit om du inte valt e-faktura från Sunne kommun.

Autogiro
Du ansöker om autogiro via vår e-tjänst, länken hittar du högre upp på den här sidan – den gula knappen.

Blanketter för autogiro:

autogiro för VA och renhållning

autogiro för vård, omsorg och barnomsorg