Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning som ger dig problem i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.

Vad är ett hjälpmedel?

Det finns många olika hjälpmedel som ska förebygga, lindra eller kompensera en funktionsnedsättning. Det kan handla om redskap som underlättar för dig när du ska klä dig, äta, förflytta dig eller sköta din hygien. Till exempel duschpall, rollator och rullstol. 

Hur får jag hjälpmedel?

Om du behöver ett hjälpmedel kontaktar du kommunrehab. Kontaktuppgifter hittar du nederst på sidan.

Om du har behov av hjälpmedel så förskriver arbetsterapeut eller sjukgymnast hjälpmedlet. En förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta. Allt dokumenteras i journal och innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården. 
Om hjälpmedlet inte fungerar som det var tänkt i din vardag kontaktar du den ansvariga arbetsterapeuten/sjukgymnasten. 

Avgifter för hjälpmedel

Om arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer att du har rätt till ett eller flera hjälpmedel kan du låna dessa kostnadsfritt. Du betalar dock för hembesöket enligt ordinarie taxa för hemsjukvård. 

Återlämning av hjälpmedel

De hjälpmedel som du använder är ett lån från kommunen och de ska återlämnas när du inte längre behöver dem. Du ansvarar själv för återlämningen. Vid problem kontaktar du Hjälpmedelsverksamheten.

Kom ihåg att alltid rengöra hjälpmedlen innan de återlämnas. Förråd för återlämning är öppet vardagar klockan 07.00–17.00 men obemannat. 

Adress:
Hjälpmedelsverksamheten
Selmagården
Walter Hedlunds väg 1E, Sunne

Hyra hjälpmedel vid tillfällig funktionsnedsättning/skada 

Om utprovning inte kräver arbetsterapeut eller sjukgymnast kan du hyra hjälpmedel från kommunen under en kortare period. Max fyra månader. Detta gäller vid tillfällig funktionsnedsättning eller skada. Till exempel efter benbrott eller operation. 

Hyra hjälpmedel till fritidsboende, resa eller annan tillfällig aktivitet

Under förutsättning att hjälpmedel finns att tillgå på Hjälpmedelsverksamheten kan du hyra vissa hjälpmedel.

Transport av hyrda hjälpmedel

Utkörning och hämtning av hjälpmedel är i första hand ditt eget ansvar, tjänsten kan tillhandahållas av hjälpmedelsverksamheten mot avgift och i mån av tid. Tjänsten är dock obligatorisk för hjälpmedel som kräver speciell hantering, exempelvis sängar.

Köpa egna hjälpmedel

Om du vill köpa ditt eget hjälpmedel finns det många bra produkter i öppen handel som kan fungera som hjälpmedel. Hjälpmedel har också blivit mer tillgängliga genom att de flesta företag har produktkataloger och hemsidor där man kan beställa hjälpmedel själv. Priset varierar beroende på vad det är för hjälpmedel.