Syn- och hörselnedsättning

Du som har en syn- eller hörselnedsättning vänder dig direkt till Region Värmland. Du kan kontakta hörselvården vid Centralsjukhuset eller Syncentralen Hagahuset i Karlstad.