Korttidstillsyn och korttidshem för barn och ungdomar

Korttidshemmen i Sunne kommun verkställer LSS-insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskilt boende för barn och ungdom. Här kan du läsa mer om dessa insatser.

Korttidstillsyn är till för skolungdomar som har en funktionsnedsättning och behöver tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet. 

En person med funktionsnedsättning kan tillfälligt behöva vistas utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. En sådan insats kallas korttidsvistelse och kan organiseras som ett korttidshem, som ett läger eller ett kollo. Insatsen ska kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i familjen.

I Sunne finns det även ett elevhem, även kallat särskilt boende, som är till för elever som går på särgymnasiet på SG/Södra Viken.

Verksamheter 

I Sunne kommun finns det två lika verksamheter som erbjuder korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskilt boende för barn och unga.

Åmbergsvägen

Åmbergsvägen är ett boende och korttidshem strax norr om tätorten. Här verkställs LSS-insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och ungdomar. Här får barnen och ungdomarna vistas i en hemlik miljö. Aktiviteterna styrs och är utformade utifrån barnens och ungdomarnas behov och förmågor.

Kontakt: 0565-162 98
Adress: Åmbergsvägen 59

Badhusgatan

Badhusgatans boendet ligger centralt i Sunne. Här verkställs insatserna kortidsvistelse och särskilt boende för barn och ungdom enligt LSS. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 16–21 år med varierande funktionsvariationer. I verksamheten finns tio platser, fyra rum och sex stödlägenheter.

Verksamheten säljer även platser till andra kommuner, elevhem till elever som går särgymnasiet på Södra Viken.

Kontakt: 0565-164 76
Adress: Badhusgatan 2