Personlig assistent

Personlig assistans kan du få om du är funktionshindrad och har svårt att klara dig själv i det dagliga livet. Din personliga assistent hjälper dig i vardagen.

Vad innebär det att få hjälp av personliga assistenter?

Syftet med personlig assistans är att du ska behålla din självständighet samt få en god livskvalitet. Tillsammans skapar du och dina assistenter ett konstruktivt samspel/samarbete som präglas av respekt och hänsyn till varandra.

Personlig assistans kan man få om man är funktionshindrad samt har betydande svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. För att beviljas assistans måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna i LSS lagen (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) samt vara under 66 år vid ansökningstillfället.

Från 1 januari 2023 ändrades reglerna i LSS, 9§a, personlig assistans. Förändringen innebär bland annat att ett grundläggande behov försvinner och två nya införs. Samtidigt införs föräldraavdrag och det blir tydligt att individer inte kan få stöd för hälso- och sjukvård enligt LSS.

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunens LSS-handläggare. Handläggaren gör en bedömning av ditt behov med stöd i LSS lagen och du får sedan ett beslut.

Assistansersättning från Försäkringskassan

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan (SFB). Kontakta Försäkringskassan så får du hjälp att fylla i ansökan om assistansersättning. Om du sökt hjälp hos kommunen och de upptäcker att ditt behov är större än 20 timmar/vecka, kan de anmäla till Försäkringskassan att du har behov av assistansersättning. Då krävs ingen egen ansökan från dig.

Att välja assistanssamordnare

När du blivit beviljad personlig assistans kan du antingen välja en privat samordnare, ett flertal finns att välja mellan, eller så kan du välja Sunne kommun som assistanssamordnare. Du kan också välja att bli egen arbetsgivare och sköta allting på egen hand.