Kontaktperson

Personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättningar kan behöva en kontaktperson. En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan ge dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering.

Vad man gör för aktiviteter och när man träffas planerar och bestämmer den person som fått insatsen och kontaktpersonen tillsammans. Aktiviteter kan vara att sitta och prata eller göra aktiviteter tillsammans.