Tolk

Region Värmland har flera rangordnade leverantörer för språktolkning. Tolkningen kan ske via telefon, video eller på plats. Det går att boka akut tolkning dygnet runt, alla dagar.

Vilken typ av tolk du behöver beror på vilka behov du har. Det kostar inget att använda tolkarna i vardagssituationer.

Du kan få hjälp med tolkning om du har:

  • en hörselnedsättning
  • dövhet
  • dövblindhet
  • svårt att prata
  • svårt att läsa
  • svårt att skriva.

Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.