Daglig sysselsättning

Den dagliga sysselsättningen finns till för dig som är i yrkesverksam ålder, och som på grund av funktionshinder eller nedsättning inte kan arbeta. Syftet är att ge dig ett meningsfullt och trivsamt arbete, där du kan utvecklas på din väg mot arbete eller studier.

Daglig verksamhet ger en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap med andra. All daglig verksamhet är anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionshinder och kan ge rätt stöd.

Daglig verksamhet är för dig som beviljats stöd av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänsten).

Här kan du läsa mer om vilka verksamheter som finns i Sunne kommun

Så här ansöker du om daglig verksamhet

För att ansöka om daglig verksamhet kontaktar du kommunens LSS-handläggare.

Inom tre månader får du ett beslut där det står om du kommer att få daglig verksamhet (bifall) eller inte (avslag). Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Vi kontaktar dig när beslutet är klart och hjälper dig till en daglig verksamhet. Vilken daglig verksamhet du kan få beror på ditt behov, dina förmågor och vilket behov av stöd du behöver samt vilka platser som finns lediga.

Ersättning och kostnader

Din inkomst består oftast av aktivitetsersättning eller sjukersättning som betalas ut av Försäkringskassan. Du får dessutom en ersättning från kommunen som kallas habiliteringsersättning.

På försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om aktivitetsersättning och sjukersättning.