Boende för personer med funktionsnedsättning

I Sunne kommun finns sex särskilda boenden för vuxna med funktionsnedsättning. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.

Med särskild anpassad bostad avses en handikappanpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna insats ingår inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp.

Gruppboende

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. Timotejvägens och Brogårdsgatans gruppbostad ligger i Sunne. Läs mer om gruppboende här

Serviceboende

Boende med särskild service enligt LSS passar för dig om du behöver lite mer stöd. I Sunne finns det fyra servicebostäder. Kvarngatans, Boställsvägens- och Rågvägens servicebostäder ligger inne i Sunne centrum och 4 km utanför Sunne ligger Skogsgläntans servicebostad. Läs mer om de olika servicebostäderna här.