Hjälp för personer med funktionsnedsättning

Om du har ett funktionsnedsättning som ger dig problem i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.

Har du en långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du vända dig till Kommunrehabiliteringen för att få hjälp med träning eller hjälpmedel. Verksamheten ligger i anslutning till Sunne vårdcentral och gruppboendet Hagen. Här jobbar arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Här kan du få hjälp om du behöver någon form av träning, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden. Eller om du är anhörig och behöver hjälpmedel för att kunna ge en bra omvårdnad i hemmet.