Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsvariation kan påverka förmågan att klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Vi erbjuder boendestöd, boende, aktiviteter och sysselsättning. Man kan även få stöd och hjälp av kommunens psykiatrisjuksköterskor.

Verksamheter/insatser

Boendestöd

För dig som är över 18 år och lider av psykisk ohälsa som är så långtgående att den skapar svårigheter för dig att klara av vardagen så finns det stöd och hjälp att söka. En boendestödjare ger dig stöd utifrån dina behov för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt, och för dig som behöver betydande stöd i din vardag finns särskilda boenden. Insatserna regleras i Socialtjänstlagen (SoL).

Frykängen stödboende

Frykängen är ett stödboende för personer med långvarig psykisk funktionsvariation.
Här finns 15 lägenheter i markplan. Varje lägenhet består av två rum, varav det ena rummet har en köksdel, samt ett badrum med tvättpelare. 

På Frykängen finns personal dygnet runt. All hjälp och stöd till de boende utformas efter den enskildes behov.

Juvelen secondhand butik

Juvelen är en secondhand butik som drivs som ett socialt kooperativ. Arbetet här består bland annat i att ta emot varor från allmänheten, sortera och prismärka dessa inför försäljning.

Här kan du läsa mer om Juvelen. 

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som bygger upp en vänskapsrelation med den som beviljats insatsen. En viktig uppgift är att hjälpa till och bryta den enskildes isolering, underlätta för ett självständigt liv i samhället. Kontaktpersonen ska kunna ge råd till personen med funktionsvariation i situationer som inte är av komplicerad natur, det vill säga råd i vardagssituationer.

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig med psykisk funktionsvariation och som bor i Torsby, Sunne, Hagfors eller Munkfors och som upplever att du inte får den hjälp som du behöver. Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan arbetar oberoende och enbart utifrån dina behov och önskemål. Insatsen är kostnadsfri och du träffar ombuden där du själv önskar.

Kontaktuppgifter till Personligt ombud Värmland.

Här kan du läsa mer om personligt ombud.