Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att personal kommer hem och löser av dig som är förälder eller anhörig i hemmet. Stödet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet.

Servicen kan fås både som en regelbunden insats eller vid enstaka tillfällen. De första 10 timmarna är kostnadsfria för dig som ansöker via SoL (Socialtjänstlagen). Ges det som LSS-insats är det kostnadsfritt.

Ansökan om insatsen sker via kommunens biståndsbedömare och LSS-handläggare.