Personligt ombud

Vården av psykiskt funktionshindrade har gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Därför har regeringen beslutat om en nationell inbyggnad av verksamheten personliga ombud.

Verksamheten Personligt Ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet. Hit kan du med en psykisk funktionsvariation och som bor i Torsby, Sunne, Hagfors eller Munkfors, vända dig om du upplever att du inte får den hjälp som du behöver.

Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan arbetar oberoende och enbart utifrån dina behov och önskemål. Insatsen är kostnadsfri och du träffar ombuden där du själv önskar.