Mobila teamet

Närsjukvårdsteamet är ett mobilt team som utgår från medicinkliniken Sjukhuset Torsby. Med närsjukvårdsteamets hjälp får du som patient, vård i hemmet. Du kan känna dig trygg och säker i din invanda miljö.

För att bli inskriven i närsjukvårdsteamet görs en individuell bedömning av ditt behov. En förutsättning är att du har kommunal hemsjukvård. Teamet ger dig en fast vårdkontakt som du kan vända dig till i frågor om din hälsa.