Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsvariation. Vår målsättning är att du ska känna gemenskap, kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang.

En psykisk funktionsvariation kan påverka förmågan att klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Vi erbjuder boendestöd, boende, aktiviteter och sysselsättning. Man kan även få stöd och hjälp av kommunens psykiatrisjuksköterskor.

Verksamheter/insatser

Boendestöd

Verksamheten består av boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Syftet med boendestöd är att underlätta för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer att hantera sin vardag.

Frykängen

Är ett stödboende för personer med långvarig psykisk funktionsvariation.
På Frykängen finns personal dygnet runt. 
Läs mer om Frykängen

Juvelen

Är en secondhand butik som drivs som ett socialt kooperativ. Arbetet här består bl.a. i att ta emot varor från allmänheten, sortera och prismärka dessa inför försäljning.
Läs mer om Juvelen

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som bygger upp en vänskapsrelation med den som beviljats insatsen. En viktig uppgift är att hjälpa till och bryta den enskildes isolering, underlätta för ett självständigt liv i samhället. Kontaktpersonen ska kunna ge råd till personen med funktionsvariation i situationer som inte är av komplicerad natur, det vill säga råd i vardagssituationer.

Personligt ombud

Vänder sig till dig med psykisk funktionsvariation och som bor i Torsby, Sunne, Hagfors eller Munkfors och som upplever att du inte får den hjälp som du behöver. Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan arbetar oberoende och enbart utifrån dina behov och önskemål. Insatsen är kostnadsfri och du träffar ombuden där du själv önskar.

Läs mer om personligt ombud 

Kontakt

Eva Simonsson
Enhetschef LSS
E-post: eva.simonsson@sunne.se
Tel: 0565-163 73
Besök: Långgatan 27
Adress: 43. 686 80 Sunne

Veronica Lind
Socialsekreterare
E-post: veronica.lind@sunne.se
Tel: 0565-161 61, 072-201 59 24
Besök: Älvgatan 38, Sunne
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Dokument

Broschyr om anhörigträffar, Dagträffen på Hagen