Daglig verksamhet är till för dig som inte studerar eller har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett arbete. Det kan likna ett vanligt arbete eller innehålla någon form av sysselsättning som du finner meningsfull.

Bergskog

Daglig verksamhet, sysselsättning

I Sunne kommun har vi samlat all daglig verksamhet i tre verksamheter:

  • Bergskog
  • Legotjänst
  • EkebyVägen

Var och en av dessa verksamheter erbjuder en rad olika arbeten. Det kan till exempel vara olika slags sorteringsarbeten, matlagning, kursverksamhet, trädgårdsskötsel, biltvätt, försäljning vid EkebyVägen Butik, tvätt och städ, verkstad, lager med mera.

Om du bara behöver lite stöd kan du få extern daglig verksamhet i någon kommunal verksamhet eller i något företag. En personal på arbetsplatsen ger dig stöd i arbetsuppgifterna och ni har kontakt med en av våra verksamhetssamordnare.

Vad är daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning, autism, hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder) över 18 år som inte utbildar sig och som inte har annat jobb.

Daglig verksamhet ger en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap med andra. All daglig verksamhet är anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionshinder och kan ge rätt stöd.

Så här går det till att få daglig verksamhet

För att ansöka om daglig verksamhet fyller du i blanketten Ansökan om LSS insatser eller så tar du kontakt med din LSS-handläggare. Både blanketten och kontaktinformation hittar du i högerspalten.

Vad händer sedan?

Inom tre månader får du ett beslut där det står om du kommer att få daglig verksamhet (bifall) eller inte (avslag).
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

När du får en plats på daglig verksamhet

Vi kontaktar dig när beslutet är klart och hjälper dig till en daglig verksamhet som passar dina intressen. När du blir erbjuden en plats får du prova om du trivs. Om du inte trivs får du byta.

Ersättning och kostnader

Din inkomst består av aktivitetsersättning eller sjukbidrag som betalas ut av Försäkringskassan. Du får dessutom en ersättning som kallas habiliterings-ersättning. Habiliterings-ersättningen är 41 kr per dag.

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om aktivitetsersättning och sjukbidrag.