Daglig verksamhet är till för dig som inte studerar eller har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett arbete. Det kan likna ett vanligt arbete eller innehålla någon form av sysselsättning som du finner meningsfull.

Bergskog

Vad är daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning, autism, hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder) över 18 år som inte utbildar sig och som inte har annat jobb.

Daglig verksamhet ger en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap med andra. All daglig verksamhet är anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionshinder och kan ge rätt stöd.

Så här går det till att få daglig verksamhet

För att ansöka om daglig verksamhet fyller du i blanketten Ansökan om LSS insatser eller så tar du kontakt med din LSS-handläggare. Under rubriken Kontakt finns kontaktuppgifter.

Vad händer sedan?

Inom tre månader får du ett beslut där det står om du kommer att få daglig verksamhet (bifall) eller inte (avslag).
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

När du får en plats på daglig verksamhet

Vi kontaktar dig när beslutet är klart och hjälper dig till en daglig verksamhet. Vilken daglig verksamhet du kan få beror på ditt behov, dina förmågor och vilket behov av stöd du behöver samt vilka platser som finns lediga.

Dagliga verksamheter

  • Bergskog
  • Legotjänst
  • EkebyVägen
  • DraMaten
  • Extern Sysselsättning

Var och en av dessa verksamheter erbjuder en rad olika sysselsättningar.  Läs mer om varje verksamhet under verksamheter för daglig sysselsättning under rubriken Länkar

Ersättning och kostnader

Din inkomst består oftast av aktivitetsersättning eller sjukersättnig som betalas ut av Försäkringskassan. Du får dessutom en ersättning från kommunen som kallas habiliteringsersättning. 

På försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om aktivitetsersättning och sjukersättning.

 

Kontakt

Susanne Ranström
Enhetschef Daglig sysselsättning LSS/SoL
E-post: susanne.ranstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 72, 070-238 93 16
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46. Arbetsmarknadsenheten Ekebyvägen, 686 80 SUNNE