Behöver du stöd och vill söka stödinsatser inom SoL eller LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), så finns här information och kontaktuppgifter. Här står också om korttidsvistelse, särskilda boenden, avgifter och hjälpmedel.

Vilket stöd finns för personer med funktionsnedsättning?

Du som behöver särskild hjälp och stöd på grund av ett funktionshinder erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL.
    Enligt Socialtjänstlagen kan du få stöd som tex boendestöd, färdtjänst, trygghetslarm, särskilt boende etc. Här kan du få mer information om stöd enligt SoL.  
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Inom LSS kan du få hjälp med personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidshem eller stödfamilj, bostad med särskild service och daglig verksamhet. LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga. 

Vem får ansöka om insatser enligt LSS?

För få stöd enligt LSS ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser, de så kallade personkretsarna.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, LSS-handläggarna i kommunen ger dig mer information om stödinsatserna.

Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in men handläggningstiden får som längst vara fyra månader. Läs mer om ansökningsprocessen , vad som händer sedan, steg för steg.

Vi kan bli bättre

Har du idéer eller förslag på hur vi kan bli bättre, ta gärna kontakta med oss.  Du kan fylla i och skicka in vårt formulär för synpunkter och förslag här på vår webbplats: länk till Lämna synpunkter och förslag. Om du vill kan du lämna förslagen anonymt.

Kontakt

Individ och familjeomsorg
Tel: 0565-162 60
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Carolina Nilsson
LSS-handläggare
E-post: carolina.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-163 81
Besök: Långgatan 27
Adress: 43.LSS-handläggare, 686 80 Sunne

Jennie Tollestam
LSS-handläggare
E-post: jennie.tollestam@sunne.se
Tel: 0565-160 69
Besök: Långgatan 27
Adress: 43. LSS-handläggare, 686 80 Sunne

Telefontid reception
måndag till fredag kl. 08.00 till 12.00
Telefontid till LSS handläggare tisdag,onsdag och torsdag      kl. 08.30 till 09.30
Snabba svar på vanliga frågor

Logga snabba svar på vanliga frågorHitta svaret på din fråga med vår samling snabba svar om:

 

Sagolika Sunne

Livet är en källa till oändlig glädje och lycka, och lyckan kommer till den som kan ta emot den, ibland behöver man bara lite hjälp, oavsett om man är har en funktionsnedsättning eller inte. Vi vill hjälpa dig.