Inom Sunne kommuns tekniska enhet handläggs ärenden rörande tillstånd för vägtransporter,upplåtelse av offentlig mark, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och dispenser från lokala trafikföreskrifter, Vi ansvarar även för parkeringsövervakningen.

Kontaktinformation till handläggare finns på respektive sida

Tillstånd

 • Dispens från lokal trafikföreskrift
  Lokala trafikföreskrifter görs för att få en fungerande trafikmiljö och övervakas av polis och parkeringsvärdar. Vid behov till exempel vid en bred, lång eller tung transport, tävling på väg eller parkeringstillstånd för nyttostrafik, kan du söka dispens hos kommunen. 
  Till sidan om trafikföreskrift, dispens från
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  Ett parkeringstillstånd är personligt och gäller inte bara i den egna kommunen utan i hela landet och i alla EU-länder. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs i den kommun du är folkbokförd i.
  Till sidan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 • Transporttillstånd
  Du behöver transporttillstånd om du har bred, lång eller tung transport. Gäller transporten bara inom Sunne kommun ansöker du om tillstånd hos Tekniska enheten. Sträcker sig transporten över flera kommuner eller på Vägverkets vägar ska ansökan skickas till Vägverket.
  Till sidan om transporttillstånd


Kontakt

Anders Bergström
Trafikhandläggare
E-post: anders.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 04
Besök: Boställsvägen 3, 686 35 Sunne
Adress: 45. Trafik och park, 686 80 Sunne

Find your permit here

EUGO, service in english. The Swedish Point of Single Contact

Verksamt.se is a collaboration among several swedish government agencies for your convenience. Easy completion of formalities for service providers, get the information you need and complete your business online.
To Verksamt.se, the Swedish Point of Single Contact