Tekniska enheten hanterar ärenden om bland annat vägtransporter och dispenser från lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillstånd för  rörelsehindrade och övervakning av parkeringar. Vi ansvarar även för torghandelsplatser, tillfällig försäljning.

Kontaktinformation till handläggare finns på respektive sida

Tillstånd

 • Dispens från lokal trafikföreskrift
  Lokala trafikföreskrifter görs för att få en fungerande trafikmiljö och övervakas av polis och parkeringsvärdar. Vid behov till exempel vid en bred, lång eller tung transport, tävling på väg eller parkeringstillstånd för nyttostrafik, kan du söka dispens hos kommunen. 
  Till sidan om trafikföreskrift, dispens från
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  Ett parkeringstillstånd är personligt och gäller inte bara i den egna kommunen utan i hela landet och i alla EU-länder. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs i den kommun du är folkbokförd i.
  Till sidan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 • Transporttillstånd
  Du behöver transporttillstånd om du har bred, lång eller tung transport. Gäller transporten bara inom Sunne kommun ansöker du om tillstånd hos Tekniska enheten. Sträcker sig transporten över flera kommuner eller på Vägverkets vägar ska ansökan skickas till Vägverket.
  Till sidan om transporttillstånd


Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Permits in english

Get the information you need and complete your permit in english.
To EUGO and permits from Swedish authorities