Det finns regler för när ett lotteri kräver tillstånd från kommunen eller ej. Här får du veta vad som gäller.

Till e-tjänst för att ansöka om lotteri

När behövs ett tillstånd för lotteriförsäljning?

Enligt lotterilagen (1994:1000) kan endast svensk juridisk person som är ideell förening få tillstånd att sälja lotter.

Villkor för platsen/tillfället: : I samband med  offentlig nöjestillställning* (exempelvis marknader). Vid offentlig tillställning till förmån för en allmännyttigt ändamål. Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån ett allmännyttigt ändamål (exempelvis välgörenhetsbasar).
Villkor för vinst och insats: Vinster utgörs av varor eller tjänster, ej pengar. Högsta insats 1/6000 basbelopp (vanligast 5 kr). Värdet av högsta vinsten är högst 1/60 basbelopp. Endast förhandsdragna vinster. Vinsten delas ut i anslutning till lotteriet. Vinstvärde 35-50% av insatsernas värde om antalet insatser och värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan. Vinstandel anges

* Fråga gärna Polisen vad som räknas som ”offentlig tillställning” eftersom det är de som ger tillstånd till offentliga tillställningar

När behöver du inte tillstånd för ett lotteri?

Ideella föreningar får anordna lotterier utan tillstånd om följande regler uppfylls: 
Villkor för platsen/tillfället: Lotteriförsäljningen ska bedrivas inom området för tillställningen eller sammankomsten i
samband med till exempel en julfest, ett årsmöte eller bingospel.
Villkor för vinst och insats: Högsta insats är 1/6000 basbelopp (lottpris vanligast 5 kr). Värdet av högsta vinsten är högst 1/6 basbelopp.
Vinstvärde 35-50% av insatsernas värde om antalet insatser och värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan. Vinstandel anges
Villkor för annonsering och tidsperspektiv: Information om dragning (offentlig dragning eller förhandsdragna lotter). Lottlistor får börja säljas fyra veckor innan tillställningen/sammankomsten.

Ansökan om lotteri

Kommunstyrelsen är lotterimyndighet i Sunne kommun.
Den kontrollant som föreningen föreslår får inte vara medlem i föreningen eller på något sätt vara släkt med styrelsemedlemmarna.
Lotteriföreståndaren är ansvarig för föreningens lotteriredovisning över genomfört lotteri.

Föreningar som ansöker om lotteri för första gången

Föreningar i Sunne kommun som vill anordna större lotterier måste först ansöka om registrering för lotteri. Att bli registrerad innebär att föreningen under tre år får att sälja lotter för ett totalt insatsbelopp av max 20 basbelopp (44.300 kr för år 2016).

Handlingar som ska bifogas till din ansökan

Förening som ansöker för första gången ska till ansökan bifoga gällande stadgar och senaste verksamhetsberättelsen.

Lagar och föreskrifter

Lotterilagen reglerar enbart lotterier som anordnas för allmänheten. Om lotteriet vänder sig till en liten väl sammanhållen krets med inbördes gemenskap, och är bestämt i förväg, så är det inte ett lotteri enligt lotterilagens mening. Ett lotteri enligt lotterilagen innebär att en eller flera vinner mer än andra. Det kan vara med eller utan insats (gratis).
Alla förslutna lotter ska vara typgodkända även för tillståndsfria lotterier.
Basbeloppet är 44.300 kr för 2016.

Exempel på lotterier:

  • Lottning, gissning, vadhållning eller liknande
  • Marknads- och tivolinöjen
  • Bingo-, automat- roulette, tärnings-, kort-, kedjedjbrevsspel, nätverksspel och liknande

Redovisning av ett lotteri

Lotteriredovisningen lämnas till föreningens kontrollant för att granskas och undertecknas. Snarast därefter ska motsvarande redovisning överlämnas till kommunen.

Så behandlas ditt ärende

  1. Ansökan skickas in av dig, se kontaktinformation i högerspalten. 
  2. Vi granskar din ansökan
  3. Du får besked om beviljat eller avslaget tillstånd för lotteriet

Handläggningstid

  • 2 veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Kostnad

Avgiften för registreringen av ny period är 600 kronor.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Kontakt

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne