En ny lag om tobak och rökfria utomhusmiljöer gäller från 1 juli 2019. Numera måste man ansöka om tillstånd för att få sälja tobaksprodukter. För e-cigaretter gäller anmälningskrav. Inga tobaksvaror får säljas till den som är under 18 år.

Ansökan om försäljning av tobak

Den nya lagen innebär bland annat att du som vill sälja tobak till konsumenter måste ansöka om tillstånd. Tidigare har det varit enbart ett anmälningskrav. 

Säljer du redan idag tobak,  måste du ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.

Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd. Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

När måste jag ansöka?

Lagen gäller från den 1 juli 2019 och då är vi redo att ta emot och handlägga din ansökan.

Om du innan den 1 juli 2019 lämnat in en anmälan om försäljning av tobak får du fortsätta med försäljningen tills vi fattat beslut om din ansökan. Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare anmält försäljning är den 1 november 2019.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Varför har reglerna ändrats?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta, tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak, ligger bakom de nya reglerna.

Innebär lagändringen några andra skillnader?

Egentligen inte, samma krav som idag ställs fortsatt på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar.

För dig som säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad. Där krävs endast en anmälan och alltså inget tillstånd för att få sälja dessa varor. Däremot kan årsavgiften ha ändrats.

Viktiga datum

 • 1 juli 2019
  Från 1 juli kan du ansöka om tillstånd att få sälja tobak
  Om du redan idag säljer tobak och skickar in en ansökan innan 1 november får du fortsätta sälja tobak i din verksamhet tills dess att miljö- och bygglovsnämnden har fattat beslut i ärendet
 • 1 november 2019
  Du som redan idag har anmält försäljning, och säljer tobak i din butik, måste senast den 1 november lämna in en ansökan om tillstånd att sälja tobak. Om du inte har skickat in ansöka till den 1 november får du inte längre sälja tobak i din butik. Det är då fråga om olovlig tobaksförsäljning och polisen kommer att kontaktas

Vill du ha mer information kan du kontakta Anna Ryttegård Näsman som är alkoholhandläggare. För kontaktuppgifter se under rubriken Kontakt

Lagen om tobak och liknande produkter hittar du under rubriken Länkar

Så behandlas ditt ärende

 1. Ansökan skickas in av dig, se under rubriken Kontakt 
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Beslut fattas inom antagen handläggningstid

Kostnad

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan och tillsyn.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Röfria utomhusmiljöer

Från och med 1 juli 2019 gäller ett utökat rökförbud på flertal nya utomhusmiljöer. Exempel på sådana miljöer är lekplatser, uteserveringar och busshållsplatser.

Platser utomhus där man inte får röka

Områden i anslutning till kollektiva färdmedel. Det kan vara perronger, busshållsplatser och taxizoner. Uteserveringar. Inhägnade platser som främst är avsedda för idrott. Lekplatser som allmänheten har tillträde till. Entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan vara entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer, lokaler för hälso- och sjukvård.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I miljöer som är rökfria är det inte tillåtet att röka tobak, röka vattenpipa, röka örtprodukter eller använda e-cigaretter.

Ansvar för rökförbudet

Ansvar för rökförbudet ligger hos den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Oftast är det till exempel bussbolaget, restaurangen, caféet, vårdcentralen, kommunen.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas.

Ansvar för tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne kommun har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att de ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

För kontaktuppgifter se under rubriken Kontakt

Folkhälsomyndighetens information Nya regler om rökfria utomhusmiljöer hittar du under rubriken Länkar.

Kontakt

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Miljö- och bygglovsnämnden
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och bygglovsnämnden, 686 80 Sunne