Ska du sälja tobaksprodukter  behöver du ansöka om tillstånd hos Sunne kommun. För e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter gäller anmälningskrav. Inga tobaksvaror får säljas till den som är under 18 år.

ikon för e-tjänstTill e-tjänst för tobak och e-cigaretter 

Till e-tjänst för anmälan av tobaksfria nikotinprodukter


Med våra e-tjänster kan du också komplettera din ansökan eller ändra i ett gällande serveringtillstånd.

Lagar och föreskrifter

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan måste du uppfylla de lagkrav som ställs till dig som handlare. Det handlar bland annat om att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Rökfria utemiljöer är också ett lagkrav

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta, tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak, ligger bakom lagen om tobak och rökfria utomhusmiljöer som gäller från 1 juli 2019.

 • Platser utomhus där man inte får röka:
  Områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempel perronger och busshållsplatser
  Uteserveringar.
  Inhägnade platser som främst är avsedda för idrott.
  Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  Entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempel statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, hälso- och sjukvård
 • Produkter som omfattas av rökförbudet
  I miljöer som är rökfria är det inte tillåtet att röka tobak, röka vattenpipa, röka örtprodukter eller använda e-cigaretter.

Ansvar för rökförbudet

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas.
Ansvar för rökförbudet ligger hos den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Oftast är det till exempel bussbolaget, restaurangen, caféet, vårdcentralen, kommunen.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktig

Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla det till Sunne kommun. 
Läs mer om lagen om tobaksfria nikotinprodukter som träder i kraft den 1 augusti 2022.
Till e-tjänst för anmälan av tobaksfria nikotinprodukter

Så behandlas ditt ärende

 1. Använd något av våra e-tjänster för att skicka in din ansökan
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Beslut fattas inom antagen handläggningstid

Kostnad

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan och tillsyn. Alla avgifter hittar du i vår författningssamling under rubriken "Näringsliv och arbete" Till sidan Författningssamling

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Tillsyn

Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen, kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Metoden kontrollköp finns kvar. 

Tillsynsansvaret för de rökfria miljöerna ligger hos Miljö- och bygglovsnämnden.  Det betyder att de ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Kontakt

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Miljö- och bygglovsnämnden
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och bygglovsnämnden, 686 80 Sunne