Ska du sälja eller servera folköl ska du alltid skicka in en anmälan om detta till kommunen. Den som är anmälningsskyldig ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljning och servering.

ikon för e-tjänstGå direkt till våra e-tjänster för folköl
Med våra e-tjänster kan du också komplettera din ansökan eller ändra i ett gällande tillstånd

För att få sälja eller servera öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent (folköl) ska en anmälan skickas till kommunen.
För ölförsäljning med högre alkoholhalt ska en ansökan om serveringstillstånd skickas in.

Lagar och föreskrifter

Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. 
Se alkohollagen under rubriken Länkar. Lag (2006:826).

Så behandlas ditt ärende

  1. Använd något av våra e-tjänster för att skicka in din ansökan eller för att skicka in ändringar i ditt egenkontrollprogram
  2. Vi granskar din anmälan
  3. Du får besked om att vi har mottagit din anmälan

Kostnad

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn. Alla avgifter för serveringstillstånd hittar du i vår författningssamling under rubriken "Näringsliv och arbete" Till sidan Författningssamling

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. I beslutet vi skickar till dig får du information om hur man överklagar.

Kontakt

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne