Du ska alltid skicka in en anmälan om försäljning och servering av folköl till kommunen.

Den som är anmälningsskyldig ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljning och servering. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag (2006:826). Till anmälan ska du bifoga detta egenkontrollprogram (se under rubriken Dokument) och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn.

Lagar och föreskrifter

Se alkohollagen under rubriken Länkar.

Så behandlas ditt ärende

  1. Anmälan skickas in av dig, se under rubriken Kontakt
  2. Vi granskar din anmälan
  3. Du får besked om att vi har mottagit din anmälan

Kostnad

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn. Se dokumentet Avgifter alkohollagen under rubriken Dokument.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. I beslutet vi skickar till dig får du information om hur man överklagar.

Kontakt

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne