Miljö- och byggenheten hanterar ansökningar om serveringstillstånd och tobakstillstånd, anmälan om försäljning av folköl och kontroll av receptfria läkemedel. Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig myndighet.

Tillstånd

Kontroll av receptfria läkemedel

  • Läkemedel, receptfria
    Kontoll av försäljning av receptfria läkemedel. Anmälan görs till Läkemedelsverket

Kontakt

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne