Miljö- och byggenheten hanterar ansökningar om serveringstillstånd och tobakstillstånd, anmälan om försäljning av folköl och kontroll av receptfria läkemedel. Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig myndighet.

Läs mer om vilka regler och lagkrav som gäller och hur ditt ärende hanteras för det tillstånd du söker med hjälp av länkarna nedan.

Eller gå direkt till våra e-tjänster här:

 ikon för e-tjänstGå direkt till våra e-tjänster för serveringstillstånd

ikon för e-tjänstGå direkt till våra e-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter

Läs mer om olika tillstånd

Kontroll av receptfria läkemedel

  • Läkemedel, receptfria
    Kontoll av försäljning av receptfria läkemedel. Anmälan görs till Läkemedelsverket

Kontakt

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne