I augusti år 2020 skärptes kraven på att föra anteckningar om farligt avfall – så kallade anteckningsskyldighet. Lagstiftningen omfattar alla från hyresvärdar som byter lysrör i sina fastigheter till bilverkstäder och industrier.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Det görs ingen skillnad på storlek på företaget eller omfattningen på hanteringen av avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Även för verksamheter som behandlar icke-farligt avfall har kraven på anteckningsskyldighet skärpts.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall. 

Bygg- och rivningsavfall

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

Detta gäller följande avfallsslag:

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Kommande ändringar i lagstiftningen

Ytterligare förändringar bland annat i miljötillsynsförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter har remitterats men ännu inte beslutats. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar även tillämpas senare. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska dock genomföras senast 2025.

Naturvårdsverket har också nya föreskrifter inom avfallsområdet.

Följ gärna Naturvårdsverkets vidare information kring detta.

 

Kontakt

Miljö- och byggenheten
E-post: mbn@sunne.se
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne