Alla som har egen brunn bör ta mikrobiologiskt och kemiskt prov på vattnet så att man vet vilken kvalitet det håller. Du beställer analys hos ett ackrediterat laboratorium och får då provflaskor och instruktion hemskickade.

Egen brunn och mindre vattenföreningar*

Vattenglas

Under rubriken Länkar finns länk till laboratorier där du kan göra din beställning. Du kan också  få viss råd och hjälp hos miljö- och byggenheten. För kontaktinformation se under rubriken Kontakt.

 

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram faktabroschyrer om vad du ska tänka på om du ska anlägga en brunn eller hur du ska sköta om din brunn. Se under rubriken Dokument.

* Mindre vattenföreningar - som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 kubikmeter dricksvatten/dygn och som försörjer färre än 50 personer.

Kontroll av dricksvattenanläggningar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det ska vara av god kvalitet. Livsmedelsinspektören inspekterar vattenverken och kontrollerar dricksvattnet genom att granska den kontroll och provtagning som vattenverken själva gör och vid behov tar vi egna prover.

De vattenanläggningar som miljö-och byggenheten har tillsyn över, är anläggningar som tillhandahåller eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet samt livsmedelsanläggningar med egen dricksvattenbrunn.

Ska du starta eller ta över en verksamhet som producerar eget dricksvatten, då ska din verksamhet registreras innan du startar. Du kan starta din verksamhet två veckor efter att vi har fått din registrering.
Läs mer om registrering av dricksvattenanläggning här

Kontakt

Kendra Arlestrand
Livsmedelsinspektör
E-post: kendra.arlestrand@sunne.se
Tel: 0565-162 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne