Hygienisk behandling kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta. Därför finns anmälningsplikt för den som yrkesmässigt erbjuder hygieniska och/eller estetiska behandlingar där skärande eller stickande verktyg används.

Anmälningsplikt för lokaler

Anmälningsplikten innebär att verksamheten och den lokal eller anläggning som verksamheten ska bedrivas i ska anmälas innan den får tas i bruk. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts.

ikon för e-tjänstDu kan gå direkt till någon av våra e-tjänster för anmälningsplikt här:

Exempel på verksamhet med anmälningsplikt

Från och med 1 juli 2021 är det förbjudet (lag 2021:363) att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av skärande eller stickande verktyg.

 • Exempel på verksamhet:
  massage, hårvård, fotvård, piercing, tatuering, olika estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.
 • Exempel på lokaler med anmälningsplikt:
  förskolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, olika typer av skolor. Solarier  och olika typer av bassängbad
 • Användning av stickande och skärande verktyg:
  skalpeller, akupunkturnålar och piercingsverktyg, rakkniv mot huden, håltagningspistol och andra stickande/skärande verktyg som inte har omfattats av anmälningsplikten tidigare

Den som utövar sådan verksamhet är skyldig att undanröja risker som finns i verksamheten. Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Lagar och föreskrifter

 • Anmälningsplikten regleras i § 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Ny lag (2021:363) med kompletteringar kring estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar gäller från den 1 juli 2021
 • Anmälningsplikten för solarier regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36

Läs mer om yrkesmässig hygienisk verksamhet, se rubriken Länkar. Här finns länk till Socialstyrelsens informationssida och förordningsändringen 

Så behandlas ditt ärende

 1. Anmälan skickas in av dig till miljö-och byggenheten i Sunne kommun.
 2. Vi granskar din anmälan och besöker lokalen 
 3. Vid behov begärs kompletteringar 
 4. Beslut

Handläggningstid

6 veckor

Kostnad

Avgifter som tas ut enligt gällande kommunal taxa, se dokument under rubriken Dokument.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.