När man arbetar med livsmedel är det viktigt att veta hur dessa ska hanteras samt vilka faror som kan uppstå om inte livsmedlen behandlas på rätt sätt.

 Du som verksamhetsutövare ska se till att dina anställda har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien, personalhygien och egenkontroll, samt en utbildning som passar deras arbetssysslor. En grundläggande livsmedelshygienisk utbildning är en förutsättning för att på ett säkert sätt kunna jobba med livsmedel.

Det finns flera olika konsulter och företag som håller dessa utbildningar. Det finns även webbaserade utbildningar vilket kan vara ett alternativ om du till exempel ensam driver ett livsmedelsföretag och har svårt att anlita en ersättare under dagtid.

Kontakt

Kendra Arlestrand
Livsmedelsinspektör
E-post: kendra.arlestrand@sunne.se
Tel: 0565-162 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne