Vid framställning av livsmedel med animaliskt ursprung, till exempel kött- och mjölkprodukter ska anläggningen godkännas. Godkännandet görs av Livsmedelsverket, du hittar länken här på sidan.

När behövs ett godkännande av livsmedelsanläggning?

En ansökan om godkännande ska göras om Du avser att starta ett livmedelsföretag där Du ska bearbeta livsmedel av animaliskt ursprung t.ex. mejeri, charkuter, styckningsanläggningi eller slakteri. Ansökan om godkännande ska lämnas tillLivsmedelsverket.
Anläggningen ska godkännas av kontrollmyndigheten innan den får starta. Vid godkännandeprövning granskar kontrollmyndigheten lokaler, inredning och utrustning samt företagets system för egenkontroll.

Godkännande, ny verksamhet

Ansökan om godkännande ska göras vid start av ny verksamhet.

Godkännande, ägarbyte/ändrade ägarförhållanden

Ansökan om godkännande ska även göras vid övertagande/ägarbyte av befintlig verksamhet. Detta gäller även vid ändrade ägarförhållanden t.ex. byte av företagsform från handelsbolag till aktiebolag. 

Kontakt

Kendra Arlestrand
Livsmedelsinspektör
E-post: kendra.arlestrand@sunne.se
Tel: 0565-162 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne