Har du använd plast från ensilage, säckar och oljefilm eller oljedunkar, växtskydds- ensilerings- och rengöringsmedel liggande hemma på gården?

JordbruksplastSvenska Ensilageplast Retur AB (Svepretur) ansvarar för insamling av detta och ser till att det går till miljöanpassad återvinning.

Gå in på deras hemsida så hittar du information om till exempel insamlingsplatser och insamlingsdatum.