Kommunen ansvarar för miljötillsyn på lantbruk. Tillsynen omfattar bland annat lagring och spridning av gödsel, användning av kemiska bekämpningsmedel, förvaring av kemikalier, besiktning av cistern, hantering och förvaring av avfall.

I menyn har vi samlat våra sidor som omfattar tillsyn för lantbruket.

Vad kostar miljötillsynen som kommunen ansvarar för?

SkördetröskaI Sunne kommun tillämpas en taxa som har antagits av kommunfullmäktige. Från och med 2013 betalar lantbruk av en viss storlek en årsavgift baserat på antal djur eller antal hektar brukad åkermark. Tillsyn på lantbruk utan fast årsavgift debiteras med 790 kronor per timme. Under rubriken Dokument hittar du hela taxan.