Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som yrkesmässigt vill driva en förskola eller ett fritidshem ska ha tillstånd till detta.

Kontaktinformation till handläggare finns på respektive sida.

Tillstånd

 • Yrkesmässigt bedriva förskola eller fritidshem

  Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som yrkesmässigt vill driva en förskola eller ett fritidshem ska ha tillstånd till detta.
  Tillstånd för att yrkesmässigt bedriva förskola, fritids hanteras av Bildningsförvaltningen 
  Till sidan om att yrkesmässigt bedriva förskola eller fritidshem

 • Lokaler med anmälningsplikt
  Vissa verksamheter är anmälningspliktiga. Det betyder att verksamheten och den lokal som verksamheten bedrivs i ska anmälas till miljöenheten. Exempel på sådana verksamheter är förskolor, förskoleklasser och fritidshem. 
  Lokaler med anmälningsplikt hanteras av Miljöenheten
  Till sidan om lokaler med anmälningsplikt.