Du behöver både tillstånd från kommunen och en särskild utbildning för att få skjuta raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade lagstiftningen.

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen.

Tillstånd för fyrverkeri

Det som krävs för att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019 är:

  • Tillstånd till användning av explosiv vara.
    Räddningstjänsten handlägger din ansökan om ”explosiv vara”, ansökningsblanketten hittar du under rubriken Dokument
  • Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) godkänd utbildningsanordnare.
    Läs mer om utbildningen på MSB:s webbplats, se länk under rubriken Länkar

Beroende på hur stort ditt fyrverkeri är, var och när du planerar att avfyra det behöver du också kontrollera om de behöver ett särskilt tillstånd från polisen eller kommunen.

Kommunala ordningsföreskrifter

Enligt ordningsföreskrifterna är det förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 100 m från sjukhus, vårdinrättningar, servicehus och ålderdomshem. Du bör också annonsera i tidning eller liknande om du ska ha ett större fyrverkeri. 
Är du är osäker på om det krävs tillstånd ska du kontakta räddningstjänsten i Sunne kommun.
Ordningsföreskrifterna hittar du under rubriken Dokument

Frågor och svar om fyrverkerier

På MSB:s webbplats finns en samling med vanliga frågor och svar om regler som gäller för hantering av fyrverkerier.

Svävande lyktor och ballonger

Det är tillåtet att släppa upp max 50 lyktor per gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får max vara 100 cm höga. Du hittar information om vad som gäller för svävande lyktor och ballonger på Transportstyrelsens webbplats.
Se länk under rubriken Länkar