Tillståndet avser rengöring av fast förbränningsanläggning (sotning). Kommunen medger tillstånd om rengöringen/sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

När behövs ett tillstånd för sotning?

Du som är fastighetsägare och vill rengöra/sota den egna fastigheten måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Kommunen beaktar vanligtvis risksituationen, förbränningsanläggningens komplexitet och den enskildes kunskap om förutsättningarna för uppgiften. 

Handlingar som ska bifogas till din ansökan

 • Protokoll från genomförd brandskyddskontroll av anläggningen med godkänt resultat

Lagar och föreskrifter

 • Lag om skydd mot olyckor
  Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor
 • Förordning om skydd mot olyckor
  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Så behandlas ditt ärende

 1. Ansökan skickas in av dig, se kontaktinformation i högerspalten. 
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Ansökan skickas för yttrande till sotaren
 4. Du får besked om beviljat eller avslaget sotningstillstånd

Handläggningstid

När du lämnat in fullständig ansökan (med tillhörande handlingar) kommer dispens meddelas inom 14 dagar.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas.

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne


Administratör, räddningstjänsten
E-post: ann.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-163 55
Besök: Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Kommunens skorstensfejarmästare heter Mats Ohlsson. Han har ansvaret för att sotning, brandskyddskontroll av
rökkanaler och eldstäder utförs i hela Sunne kommun.

Mats träffas på telefon 0565-71 18 23, mellan kl 15.00 - 16.00 eller på
mobiltelefon 0708-29 49 63

E-post: sunnesotaren@telia.com

Permits in english

Get the information you need and complete your permit in english.
To EUGO and permits from Swedish authorities

 

Dokument

Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och rökkanal enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Du kan hämta blanketten här:Till våra e-tjänster och blanketter

Till e-tjänsten för sotning, fast förbränningsanläggning online på webbplatsen verksamt.se, en central webbplats för tillstånd från olika myndigheter i Sverige.

Till verksamt.se