Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara över vissa angivna mängder. Brandfarliga varor är brandfarlig gas, vätska och brandreaktiv vara.

När behövs ett tillstånd för brandfarliga och explosiva varor?

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall den som hanterar brandfarliga varor, yrkesmässigt eller i större mängd, ha tillstånd till hanteringen. Detta gäller exempelvis bensinstationer, industrier, skolor m fl som säljer och förvarar sådana varor. Brandfarliga varor är brandfarlig gas, vätska och brandreaktiv vara som till exempel fyrverkeri.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

 • Situationsplan, d.v.s en karta över tomten där den sökta åtgärden markeras.
 • Anmälan om ansvarig förståndare och ersättare för denne.
 • För vissa anordningar krävs klassningsplaner som utvisar riskzoner mm. Vår handläggare kan ge upplysning om detta krävs. 

Krav på handlingar som ska lämnas in 

 • Handlingarna ska lämnas in i två exemplar. 
 • Alla delar av anläggningen skall tydligt markeras och måttsättas på situationsplanen. Avstånd till tomtgänser och angränsande byggnader skall anges.

Lagar och föreskrifter

 • Lag (1988:868) om brandfarliga och exploasiva varor.
 • Förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Så behandlas ditt ärende

 1. Ansökan skickas in av dig, se information i högerspalten. 
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Du får besked om beviljat eller avslaget tillstånd.

Handläggningstid

 • 8 veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Kostnad

Avgifter som tas ut i samband med tillstånd  baseras på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Avgiften baseras på antal cisterner och dess volym. Kontakta vår handläggare för närmare information.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Kontakt

Conny Sundberg
Brandinspektör
E-post: conny.sundberg@sunne.se
Tel: 0565-163 56
Besök: Villagatan 13
Adress: 110.Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

 

Länkar