ANDT-arbetet är en stor del av det brottsförebyggande arbetet som kommunen arbetar med.

Här hittar du information om hur Sunne kommun arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, dopning och tobak.  Arbetet med ANDT sker på nationell, regional och lokal nivå.

ANDT i Sunne kommun

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Att begränsa skadorna av ANDT är viktigt för att öka folkhälsan och välfärden i vårt samhälle. Ett arbete som kräver långsiktighet, uthållighet och samverkan mellan olika aktörer. Förebyggande ANDT-arbete i Sunne kommun syftar till att ge befolkningen möjligheter till en god livskvalitet.
I Sunne kommun är det individ- och familjeomsorgen som ansvarar för kommunens ANDT-arbete, som en del i folkhälsoarbetet.

Drogpolitiskt program

I Sunne kommuns drogpolitiska program styrs det ANDT-preventiva arbetet. Programmet är vägledande för kommunens anställda i deras verksamheter och utvecklingsarbete.

I Sunne kommuns ANDT- och brottsförebyggande arbete samarbetar vi med Hagfors, Munkfors och Torsby kommuner samt länsstyrelsen och kommunpolis. Samordnare för respektive kommun träffas regelbundet och arbetar då med den gemensamma problembilden för norra Värmland.

ANDT-strategin 2016-2020

Vår regering har arbetat fram en nationell strategi som anger mål och insatsområden för ANDT-arbetet. ANDT-strategin är ett redskap som vi använder oss av när vi planerar för hur vi i vår kommun ska arbeta förebyggande.

Kontakt

Simon Carlvik
ANDT- samordnare, behandlare missbruk
E-post: simon.carlvik@sunne.se
Tel: 0565-16446, 072-2073915
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne