Mänskliga rättigheter

Att varje människa är född med samma värde och rättigheter är utgångspunkten för mänskliga rättigheter. Det är en stor del av kärnan i vårt uppdrag som kommun, och något vi arbetar aktivt för i Sunne.

I Sunne är det nära mellan människor, och värdesätter och välkomnar varandras olikheter. Tillsammans skapar vi ett hållbart Sunne, där vi lever och trivs.

Vi har tagit fram en kommunstrategi för tidsperioden 2014 – 2025, där vi beskriver våra mål och visioner samt vilka arbetssätt vi använder oss av för att nå dem. Kommunstrategin stommen i allt kommunen gör, och är framtagen för att skapa ett bättre Sunne – för alla.

Agera Värmland

Sunne är medlem hos Agera Värmland, en idéburen organisation som driver en av antidiskrimineringsbyråerna i Sverige.

Deras ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna och demokratins idéer. En del av Ageras arbete innefattar också förebyggande insatser mot främlingsfientlighet, rasism och våldsbejakande extremism.

Kontakta Agera Värmland om du:

• Känner dig utsatt av diskriminering.
Har du frågor om diskriminerande behandling, eller behöver juridisk rådgivning om diskriminering. Rådgivningen är kostnadsfri för dig boende i Värmland, du kan vara anonym.
E-post: diskriminering@ageravarmland.se
Telefonnummer: 070-788 59 31

• Behöver hjälp gällande våldsbejakande extremism.
Om du är orolig för en närstående eller själv behöver stöd att lämna extrema miljöer.
E-post: stod@ageravarmland.se