Ekonomienheten ger service till övriga förvaltningar, nämnder och dig som invånare.

Ekonomienheten jobbar med fakurahantering, redovisning, budget och uppföljning. Enheten ska också initiera olika förändringsåtgärder, så kallad ekonomistyrning, samt svara för uppföljning av dem.

 

Färgglada höstträd vid dimmigt vatten

 

Kontakt

Anna Engström 
Ekonomichef
E-post: anna.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 25
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Berit Westergren
Kommunchef
E-post: berit.westergren@sunne.se
Tel: 0565-160 26, 070-190 35 56
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Elisabeth Wiksten, ekonomiadministratör                   Tel: 0565-160 58

Pernilla Zetterlund, ekonomiadministratör                    Tel: 0565-161 75

Karina Wahlkrantz, ekonomiadminstratör
Tel: 0565-160 59

Anna Johnson,                      ekonom
Tel: 0565-160 37

Maria Mattsson,
ekonom
Tel: 0565-161 67

Linn Sohl,                                    ekonom                                               Tel: 0565-161 66

Klas Jonson,                             ekonom                                               Tel: 0565-161 99