Kartor

Sunne ligger mitt i Värmland, 6,5 mil norr om Karlstad och bara några mil från den norska gränsen. Centralorten Sunne ligger mitt i kommunen i natursköna Fryksdalen.

Utöver centralorten Sunne finns orterna Bjälverud, Gräsmark, Lysvik, Stöpafors, Västra Ämtervik och Östa Ämtervik, här kan du läsa mer om respektive ort.

Så här jobbar kommunen med kartor

På Sunne kommuns primärkarta mäts vägkanter, byggnader, cykelvägar och mycket mer in. Primärkartan ska vara så nära verkligheten som möjligt, och görs alltid med högsta noggrannhet. Vi är med i Lantmäteriets Geodatasamverkan, vilket innebär att vi har tillgång till topografiska kartor, fastighetskartan, fotografier över orter med mera. 

Få kartor utskrivna

Sunne kommuns tekniska enhet kan hjälpa dig att skriva ut kartor över din egen fastighet. Driver du exempelvis en väg- eller fiberförening och önskar kartor eller uppgifter om andra fastighetsägare hänvisas du till Lantmäteriet. 

GIS – Geografisk informationssystem

GIS är ett geografiskt informationssystem för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Vår GIS-ingenjör på kommunen mäter in nya företeelser och lägger in dem i respektive databas, något som rapporteras in till Lantmäteriet två gånger per år. 

Lantmäteri

Ska du söka lagfart eller har andra frågor om fastighetsbildning eller liknande ska du kontakta Lantmäteriet. Det närmsta lokalkontoret ligger i Torsby, och du hittar många svar på deras webbplats. Läs mer på Lantmäteriets webbplats

Kontakta Lantmäteriet:

Telefon: 0771-63 63 63
E-post: kundcenter@lm.se