Administrativ karta

I Sunne kommun finns en förvaltning med tre verksamhetsområden: socialtjänst, lärande och utbildning, samhällsbyggnad samt en kommunledningsstab.
Bild på organisationsschemat för Sunne kommun

Sunne kommuns verksamhetsområden

Socialtjänst

Ansvarsområden: äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, individ- och familjeomsorg (IFO), ensamkommande barn, socialpsykiatri, LSS, arbetsmarknadsenheten.
Malin Lindén Ohlsson, socialchef

Lärande och utbildning

Ansvarsområden: grundskola F-9, gymnasiet, yrkeshögskola, SFI, Komvux
Markus Jonsson, skolchef
Anna Ullenius, biträdande skolchef

Ansvarsområden: förskola, elevhälsan
Markus Jonsson, skolchef
Anna Ullenius, biträdande skolchef

Samhällsbyggnad

Ansvarsområden: plan och projekt, trafik och park, vatten och avlopp, avfall, el, kost, miljö och bygg, räddningstjänst, näringsliv, kultur, fritid
Per Branzén, samhällsbyggnadschef