Skattesatser

Kommunalskatten är en stor del av kommunens inkomst, den finansierar våra löpande verksamheter så som förskolor, skolor, äldreomsorg, vägar och mycket mer. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur hög kommunalskatten är.

Den totala kommunala skattesatsen i Sunne är 21,62 kronor per intjänad hundralapp. Utöver kommunalskatten betalar du även en regionskatt till region Värmland, den skatten omfattar bland annat hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik.

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du dessutom kyrkoavgift. Även om du inte är medlem betalar du en begravningsavgift.

Kommunalskatt i Sunne:
21,62 procent

Regionskatt i Värmland:
11,68 procent