Dokument inom utbildning och barnomsorg

Här presenteras styrande dokument som rör barnomsorg och skolområdet.

Övergripande

Barnomsorg

Skola

  • Sunne kommuns riktlinjer för skolskjuts
  • Riktlinjer för skolpliktbevakning i Sunne kommun
  • Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram
  • Kvalitets- och utvecklingsplan för Elevhälsans medicinska del 2019-2022
  • Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i Sunne kommun
  • Riktlinjer för tilläggsbelopp
  • Riktlinjer för ersättning för extraordinärt särskilt stöd

Bidrag