Författningssamling

Inom Sunne kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag. Dessa styrande dokument utgör kommunens författningssamling.

I författningssamlingen finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna. Enkelt förklarat kan man beskriva det som Sunne kommuns lokala lagar.