Här finner du dokument som rör bygga, bo och miljö

Här presenteras styrande dokument som rör mark, trafik, klimat, miljö, byggande, samhällsplanering samt vatten, avlopp och avfall.

Lokala föreskrifter

Mark och trafik

Klimat 

Samhällsplanering

Vatten, avlopp och avfall

Miljö och hälsa

  • Antagna lokala föreskrifter – skydd av människors hälsa och miljö
  • Tillsynsplan miljöbalken
  • Kontrollplan för livsmedel 2021–2023
  • Tillsynsplan alkohol och tobak
  • Riktlinjer för serveringstillstånd - försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel 
  • Vedeldningspolicy
  • Riktlinje för bedömning av små avlopp i Sunne kommun
  • Riktlinje för bedömning av djur som inte anses vara sällskapsdjur inom detaljplanerat område

Bygg

  • Skyltpolicy
  • Tillsynsplan Plan- och bygglagen