Ekonomi och budget

En stor del av intäkterna till kommunen kommer via kommunalskatten och våra verksamheter. Det är kommunfullmäktige, med de folkvalda politikerna, som sätter budgetramen. Varje år tas en årsredovisning fram för att visa hur skattepengarna använts.

Årsredovisningar för Sunne kommun

I årsredovisningen beskrivs det gångna årets verksamhet och ekonomi, med syftet att ge en bild av hur kommunens ekonomi använts och utvecklats under året. På webben listar vi de senaste tre årens upplagor, är du intresserad av tidigare årsredovisningar vänder du dig till ekonomistaben.