Här kan du se hur en hundralapp i skatt används i Sunne kommun.

Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva verksamhet som gör dig som medborgare nöjd. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige gör en budget och bestämmer en ekonomisk ram och ett antal mål för varje verksamhetsområde, bland annat utifrån skattesatsen och andra ekonomiska mål.

Var kommer pengarna ifrån?

Sunne kommun får in cirka 1130 miljoner kronor per år i intäkter.

Sunne kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. Förutom skatteintäkter tar kommunen in intäkter i form av olika avgifter, taxor och ett antal olika statsbidrag. En annan viktig intäktskälla för kommunen är utjämningssystemet som finansieras av staten och kommunerna själva. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

Hur pengarna fördelas 

Bilden nedan kommer från årsredovisningen för 2018 och visar hur kommunens pengarna fördelas på olika verksamheter. Största utgiften är personalkostnader, därefter entreprenader och tjänster. Mer än hälften, 66 %, går till löner och arbetsgivaravgifter till de anställda och pensioner till före detta anställda, därefter kommer kostnader för olika entreprenader och tjänster. 

 

Kontakt

Joline Sundberg
Ekonom
E-post: joline.sundberg@sunne.se
Tel: 0565-160 54
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomistab, 686 80 Sunne

Dokument