Fakturor till Sunne kommun ska innehålla fakturaadress, referenskoder, fakturaformat med mera.

Fakturaadress

Sunne kommun
Box 100
686 23  Sunne

Referenskoder, SU-nummer

Beställaren ska alltid ange sin fakturareferenskod som består av 2 bokstäver (SU) följt av 5 siffror (ex SU13000). Aktuell lista för referenskoder finns både som Excelfil och som pdf i högerspalten. 

OBS! Pdf-fakturor räknas inte som elektronisk faktura i lagens mening.

Följande uppgifter ska finnas på fakturorna

 • Leverantörens namn och adress
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Fakturanummer och fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Fakturareferens
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgiro- eller plusgironummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Specifikation vad fakturan avser

Fakturaportal

Mindre företag, föreningar, med flera, kan helt kostnadsfritt skicka upp till 100 fakturor per år till Sunne kommun via en fakturaportal som du hittar här

E-fakturor/PEPPOL

Vi samarbetar med InExchange för elektroniska fakturor. Accepterade fakturaformat PEPPOL BIS 5A 2.0 och Svefaktura 1.0.

Sunne kommuns organisationsnummer 212 000-1843.
PEPPOL ID 0007:2120001843
Svefaktura GLN 7350019662007

Ofullständiga fakturor

Om en faktura är ofullständig eller felaktig returnerar vi den för komplettering innan betalning kan ske. Vi accepterar inga påminnelseavgifter/dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats.

Leverantörskontroller

Varje dag kontrollerar vi alla leverantörsbetalningar genom en datatjänst som heter Inyett och får varningar vid olika scenarier, till exempel dubbelbetalning, ovanligt stora belopp, betalningar till företag utan F-skatt eller med skulder hos Kronofogden.

Fördelar med elektronisk faktura

 • lägre kostnader - slipper porto, fakturautskrifter och kuvert
 • enklare - mindre administration
 • miljövänligare - inga transporter, minskad pappersförbrukning, minskade koldioxidutsläpp

Kontakt

Pernilla Zetterlund
Ekonomiadministratör
E-post: pernilla.zetterlund@sunne.se
Tel: 0565-161 75
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Henric Eltonson
IT-chef
E-post: henric.eltonson@sunne.se
Tel: 0565-160 32
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. IT-enheten, 686 80 Sunne

Om du har frågor som gäller e-fakturor, scanning av fakturor eller referenskoder

Kontakta
Pernilla Zetterlund tel: 0565-161 75