Fakturor till Sunne kommun, organisationsnummer (212000-1843) ska alltid innehålla nedanstående uppgifter.

Fakturaadress

Sunne kommun
Box 100
686 23  Sunne

Fakturareferens

Beställaren ska ange sin fakturareferens. Våra referenser består av sju tecken i följd (SU + 5 siffror, t ex. SU13000) och ska alltid stå på fakturan under Er referens. Aktuell lista för referenskoder finns i högerspalten. 

OBS! Pdf-fakturor räknas inte som elektronisk faktura i lagens mening.

Även följande uppgifter ska finnas:

 • Leverantörens namn och adress
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Fakturanummer och fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgiro- eller plusgironummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Specifikation vad fakturan avser

 

Elektroniska fakturor/PEPPOL

Vi samarbetar med InExchange för elektroniska fakturor. 

GLN: 7362120001842
PEPPOL ID: 0007:2120001843
Fakturaformat: PEPPOL BIS Billing 3, PEPPOL BIS 5A 2.0 och Svefaktura 1.0

 

Fakturaportal

Mindre företag, föreningar, med flera, kan helt kostnadsfritt skicka upp till 100 fakturor per år till Sunne kommun via en fakturaportal som du hittar här

 

Leverantörskontroller

Varje dag kontrollerar vi alla leverantörsbetalningar genom en datatjänst som heter Inyett och får varningar vid olika scenarier, till exempel dubbelbetalning, ovanligt stora belopp, betalningar till företag utan F-skatt eller med skulder hos Kronofogden.

 

Fördelar med elektronisk faktura

 • lägre kostnader - slipper porto, fakturautskrifter och kuvert
 • enklare - mindre administration
 • miljövänligare - inga transporter, minskad pappersförbrukning, minskade koldioxidutsläpp

Kontakt

Pernilla Zetterlund
Ekonomiadministratör
E-post: pernilla.zetterlund@sunne.se
Tel: 0565-161 75
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomistab, 686 80 Sunne

Henric Eltonson
IT-chef
E-post: henric.eltonson@sunne.se
Tel: 0565-160 32
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Om du har frågor som gäller e-fakturor, scanning av fakturor eller referenskoder

Kontakta
Pernilla Zetterlund tel: 0565-161 75