Syftet med det vi gör i kommunen är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet som politikerna beslutat om.

De ramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Beslutet är den yttersta restriktionen för vad verksamheten i varje nämnd får kosta. Rambeslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt beslut om budget.

Under rubriken Dokument hittar du bland annat budgetdokument .  

Skattesatsen

 

Skattesats 2019 (procent av beskattningsbar inkomst)

 Sunne kommunVärmlands länSverige
    GenomsnittGenomsnitt
Till kommunen 21,67 21,57 20,70
Till landstinget 11,68 11,68 11,49
Total skattesats 33,35 33,25 32,19