Syftet med det vi gör i kommunen är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet som politikerna beslutat om. Budget för 2017 och 2018  finns i högerspalten.

Budgetprocessen fungerar så att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för varje nämnd i juni månad.  Det vill säga kommunfullmäktige bestämmer en ekonomisk ram och ett antal mål för varje nämnd, bland annat utifrån skattesatsen och andra ekonomiska mål.

De ramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Beslutet är den yttersta restriktionen för vad verksamheten i varje nämnd får kosta. Rambeslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt beslut om budget.

Budgetprocessen 2018