Syftet med det vi gör i kommunen är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet som politikerna beslutat om.

Här hittar du beslutat budget för 2021 och flerårsplan för 2022-2023. 

 

Kontakt

Linn Sohl
Ekonomichef
E-post: linn.sohl@sunne.se
Tel: 0565-160 66
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomistab, 686 80 Sunne