Här hittar du delårsrapport, årsredovisning och budget för kommunens verksamheter.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ger service till övriga förvaltningar, nämnder och dig som invånare.

Ekonomienheten jobbar med fakturahantering, redovisning, budget och uppföljning. Enheten ska också initiera olika förändringsåtgärder, så kallad ekonomistyrning, samt svara för uppföljning av dem.

Ekonomi och kvalitet 

Kommunens intäkter kommer från skatter, olika avgifter och taxor. Tillsammans ska intäkterna finansiera de tjänster som vi erbjuder. För att använda kommunens resurser på bästa sätt använder vi oss av olika kvalitetsmål för att mäta service och kvalitet.

 

Kontakt


E-post: ekonomienheten@sunne.se
Tel: 0565-168 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomistaben, 686 80 Sunne

Organisationsnummer
212 000-1843

Bankgiro
744-2684