Här hittar du delårsrapport, årsredovisning och budget för kommunens verksamheter.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ger service till övriga förvaltningar, nämnder och dig som invånare.

Ekonomienheten jobbar med fakturahantering, redovisning, budget och uppföljning. Enheten ska också initiera olika förändringsåtgärder, så kallad ekonomistyrning, samt svara för uppföljning av dem.

Ekonomi och kvalitet

Kommunens intäkter kommer från skatter, olika avgifter och taxor. Tillsammans ska intäkterna finansiera de tjänster som vi erbjuder. För att använda kommunens resurser på bästa sätt använder vi oss av olika kvalitetsmål för att mäta service och kvalitet. 

 

Kontakt

Linn Sohl
Ekonomichef
E-post: linn.sohl@sunne.se
Tel: 0565-160 66
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Joline Sundberg
Ekonom
E-post: joline.sundberg@sunne.se
Tel: 0565-160 54
Besök: Kommunhuset, Kvarng 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne

Organisationsnummer
212 000-1843

Bankgiro
744-2684

Deklaration

Var kan jag lämna min deklarationsblankett?
Du vet väl att du kan deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon.
Du kan också skicka din deklaration i brev. Skicka till adressen som finns högst upp till vänster på deklarationsblanketten.
Deklarationen kan givetvis också lämnas in på valfritt servicekontor eller skattekontor. 
Till Skatteverkets webbplats